Om oss

Alfa & Omega levererar alltid produkter och tjänster av bästa kvalitet.
Vårt främsta mål är att ha nöjda kunder genom att vara flexibla och lyhörda inför våra kunders krav och önskemål gällande kvalitet, service och leverans. Vi arbetar ständigt för att verksamheten ska utvecklas.

Kvalitetspolicy

Vår personal har rätt kompetens och uppmuntras att vara engagerade i kvalitetsarbetet på arbetsplatserna. Kvalitetskontroller genomförs i direkt anslutning till utförd städning, eller senast innan lokalen tas i bruk på nytt.
Kvalitetskontroller utförs av:
- städpersonal, som kontroll av eget arbete
- arbetsledare, som internkontroll
- kundrepresentant
- kund
- oberoende kundrepresentant.

Miljömedvetenhet

Alfa & Omega är ett miljömedvetet företag som tar stort ansvar för miljön. Detta inte bara i teori och tomma ord, utan i det som verkligen räknas-handling. Vi är ett auktoriserat serviceföretag med ett dokumenterat miljöledningssystem.
Vi använder endast miljövänliga och svensktillverkade produkter.
Exempel på detta är ångtvättsmetoden som är en
100 % miljövänlig städmetod.